PRIVACY VERKLARING

Wanneer u de website van Voclarion bezoekt dan bestaat de mogelijkheid dat wij uw persoonsgegevens opslaan. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt gebruiken, verwerken en behandelen. Voclarion te Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wij maken op onze site alleen gebruik van functionele cookies.

1. Gebruik van onze diensten

Wij vragen van u persoonsgegevens bij;

 • een offerte aanvraag
 • een aanvraag of advies over een van onze diensten
 • aankoop en levering van hardware en diensten
 • en als u bijvoorbeeld gebruik maakt van het contactformulier op de website

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. De zogenaamde cookies waarover later meer.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om ervoor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

2. Welke gegevens kunnen wij dan verzamelen

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer en /of Mobiele nummers
 • E-mailadres
 • Btw-nummer
 • Factuurnummer
 • KVK
 • Ip-adres

3. Waarom we gegevens nodig hebben

We verzamelen, zoals eerder aangegeven, persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld.  Voor een ander doel gebruiken kan alleen als wij u uitdrukkelijk toestemming hebben verkregen. 

Offerte 
Bij het aanvragen van een offerte wordt uw naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer gevraagd. Wij kunnen dan via de mail of telefonisch contact met u opnemen. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. 

Aanvraag en/of advies over een van onze diensten
Bij het aanvragen en/of advies over onze diensten kan het voorkomen dat wij uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer vragen om uw verzoek af te handelen. Uw gegevens worden al dan niet verwijderd al naar gelang de dienst die u hebt afgenomen.

Aankoop en levering van hardware en diensten
Bij de aankoop en levering van hardware en diensten kunnen wij alle gegevens noteren zoals aangegeven onder punt 2. Dit is een wettelijke verplichting bij het opmaken van facturen en vereist bij een correcte boekhouding. We bewaren deze gegevens 7 jaar. 

Vragen, klachten en opmerkingen
Wanneer u Voclarion een vraag stelt of een klacht indient of wanneer u telefonisch, per e-mail, of het contactformulier invult op de website dan vragen wij uw contactgegevens voor het afhandelen van de vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Voclarion die zich bezighouden met de afhandeling van uw vraag of klacht.

4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Hoelang we u gegevens bewaren, is afhankelijk van het doel waarvoor we deze gebruiken.  Als u bijvoorbeeld een offerte heeft ontvangen dan zijn wij voor onze boekhouding verplicht deze gedurende een periode van maximaal 7 jaar te bewaren.  Bij vragen en opmerkingen hanteren wij een termijn van 12 maanden. Bij klachten hanteren wij een termijn van 7 jaar.

5. Wie heeft toegang tot uw gegevens

Voclarion verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie gedeeld worden in applicaties waarin wij uw gegevens verwerken zoals ons CRM pakket en boekhoudprogramma. 

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voclarion blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

6. Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Voclarion is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Voclarion vallen.

7. Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. 

Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

8. Hoe kan ik mijn gegevens inzien, verbeteren of verwijderen

U kunt opvragen welke gegevens Voclarion over u heeft vastgelegd, waarvoor deze gebruikt worden en u kunt gegevens laten verwijderen door contact op te nemen via de contactgegevens die u onderaan dit document kunt vinden.

9. Inzage, correctie en recht van verzet

U hebt de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, stuur hiervoor een e-mail naar privacy@voclarion.nl. Wij geven u antwoord om de daarvoor gestelde wettelijke termijnen. Wanneer het door Voclarion verstrekte overzicht onjuistheden bevat, gebruik dan ditzelfde e-mailadres om gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

10. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

11. Vragen en feedback

Voor meer informatie over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, of u rechten op grond van Algemene Verordening Gegevensbescherming, kun u contact opnemen per mail met privacy@voclarion.nlof een brief sturen naar:

Voclarion 
T.a.v. Privacy
Joop Geesinkweg 125-B
1114 AB Amsterdam-Duivendrecht

Contact ons

Ons direct mailen
hello@voclarion.nl

Voclarion Nederland
Joop Geesinkweg 125 1114AB Amsterdam

Route beschrijving | +31 (0)85 – 1 119 119

KvK: 34.16.24.56
BTW: NL 8121.43.565.B01
IBAN: NL16INGB0653576129