Dwaaldetectie voor zorginstellingen

Zorginstellingen willen hun cliënten zoveel mogelijk vrijheid bieden maar tegelijkertijd ook veiligheid garanderen. Sommige cliënten kunnen door een ziekte of handicap, zoals dementie, in een gevaarlijke situatie terechtkomen zonder dat zij zichzelf hier bewust van zijn. De afnemende capaciteit van zorgverleners vergroot de noodzaak voor een dwaaldetectiesysteem.

Antinija Dzido

Persoonlijk vind ik dwaaldetectie ons mooiste product. Vroeger was de oplossing tegen dwalen “opsluiten”. Nu is de oplossing juist “vrij laten”. Neem gerust en vrijblijvend contact met mij op als u vragen heeft.

Bekijk onze video over dwaaldetectie. Omdat een beeld meer zegt dan een duizend woorden.

Dwaaldetectie aanschaffen

Bent u als zorginstelling geïnteresseerd in de aanschaf van dwaaldetectie en wilt u graag advies? Neem dan contact met ons op.

Signaleren en alarmeren: praktijkvoorbeeld dementie

Hoe werkt dwaaldetectie in de praktijk? Stel, een van uw cliënten lijdt aan beginnende dementie. Hij of zij krijgt dan van uw zorginstelling een accessoire aan de hand waarvan zijn of haar locatie kan worden bepaald. Er wordt vervolgens een bepaalde “veilige zone” voor de cliënt bepaald waarbinnen hij of zij zich vrij kan bewegen. Een zorgprofessional of mantelzorger krijgt een melding als de cliënt buiten de veilige zone komt. Iemand gaat op de melding af, of activeert een spreek/luister verbinding met de dwalende cliënt. Op deze manier kan de cliënt in een veilige positie terecht komen met minimale inspanning.