Voordelen Zorg VoiP communicatie uit de cloud (Zorg serie intro)

De voordelen van een modern, intelligent en geïntegreerd systeem voor personenalarmering en telefonie voor het zorgpersoneel zijn duidelijk. Medewerkers hebben nog maar één apparaat nodig voor telefoonoproepen, zorgalarmering en het stilalarm.  

Als gevolg van dit geïntegreerde systeem neemt de werkdruk af. Tegelijkertijd is het met behulp van de slimme alarmeringssystemen mogelijk om de cliënten beter te bedienen. Dit geldt vooral voor situaties waarin er sprake is van onvrijwillige zorg. 

Telefonie in de zorg: achter de schermen 

De voordelen zijn dus duidelijk. De vraag is alleen, hoe werkt dit achter de schermen? Hiervoor kijken we eerst kort naar de manier waarop de telefonie nu werkt in de meeste instellingen. 

De meeste zorginstellingen hebben op dit moment een eigen telefooncentrale, een eigen verpleegoproepsysteem en een losse stilalarminstallatie. Het geïntegreerde telefonie- en alarmeringssysteem van Voclarion werkt vanuit de cloud of een private (bedrijfs)cloud. Dit heeft grote voordelen, maar is tegelijkertijd ook noodzakelijk voor de werking van sommige onderdelen.  

Kunstmatige intelligentie in de zorg

Een van de belangrijkste onderdelen van het geïntegreerde telefonie- en alarmeringssysteem van Voclarion zijn de slimme sensoren. Deze kunnen op basis van de opgepikte signalen beoordelen of er sprake is van een alarmsituatie. Zo zien deze sensoren bijvoorbeeld of een cliënt al lange tijd op bed zit. Dit kan reden zijn om aan te nemen dat de cliënt niet makkelijk uit bed kan komen.  

Hierbij worden de signalen die de sensor oppikt vergeleken met signalen die eerder door computers zijn beoordeeld. Deze vergelijking vindt plaats in de cloud, omdat daar de database met al beoordeelde signalen staat.  

Een systeem op basis van kunstmatige intelligentie is zelflerend. De systemen verbeteren zichzelf continu aan de hand van feedback. Het is niet uitgesloten dat slimme sensoren in de toekomst in staat zijn om nieuwe signalen op te pikken die nu nog genegeerd worden. Dankzij de flexibiliteit van de cloud komen deze nieuwe functionaliteiten gelijk beschikbaar. 

Flexibiliteit van telefonie in de cloud

Als je het kort door de bocht beschrijft, is een telefoniecentrale in de cloud niets meer dan een stuk software. Dit biedt veel mogelijkheden om de inrichting van de telefonie aan te passen aan de wensen van het zorgpersoneel. De meeste wijzigingen zijn eenvoudig uit te voeren door de beheerders.   

Omdat er gebruik gemaakt kan worden van smartphones als ontvangsttoestellen, is het systeem erg flexibel. Nieuwe functionaliteiten kunnen eenvoudig beschikbaar gemaakt worden, bijvoorbeeld door de installatie van een nieuwe (versie van een) app. Omdat de smartphone een persoonlijk apparaat is, kan de gebruiker bepaalde instellingen, zoals het geluidsniveau van een telefoonoproep, ook persoonlijk bepalen.  

Tot slot is een systeem in de cloud beter schaalbaar. Bij een klassieke telefooncentrale kun je nog wel eens tegen beperkingen aanlopen in het aantal toestellen dat aangesloten kan worden. Een telefooncentrale in de cloud is in principe oneindig uit te breiden. Ook het afsluiten van een telefoon is relatief eenvoudig.  

Hogere up-time bij gebruik van de cloud

In eerste instantie lijkt het alsof je een met een systeem vanuit de cloud een minder veilig systeem hebt. Omdat de telefooncentrale niet meer in een afgesloten ruimte op locatie staat, is er een verbinding nodig met een datacenter.  

In de praktijk is er juist sprake van een hogere up-time bij gebruik van de cloud. Door de schaalvoordelen kan een cloudaanbieder betere voorzorgsmaatregelen nemen. Zo maakt Voclarion gebruik van meerdere datacenters op verschillende locaties. Stel dat het eerste datacenter door een grote ramp wordt getroffen, dan kan het tweede datacenter de taken moeiteloos overnemen. Voor de verbinding tussen het datacenter en de zorginstelling wordt gebruikgemaakt van een dubbele netwerkverbinding. Het is voor een individuele zorginstelling bijna ondoenlijk om dergelijke infrastructuur in te richten.  

Dit leidt ook tot een kostenbesparing. Omdat de alarmerings- en telefoonsystemen 24 uur per dag beschikbaar moeten zijn, moeten veel systemen dubbel uitgevoerd worden. Voorbeelden hiervan zijn een noodstroomvoorziening of een dubbele verbinding tussen twee locaties. Door de schaalvoordelen is het voor de cloudaanbieder veel goedkoper om systemen dubbel uit te voeren.  

De up-time van een telefonie- en alarmeringssysteem vanuit de cloud is ook hoger, omdat het eenvoudiger is om het systeem te updaten. Bij een traditionele telefooncentrale kost een update vaak enkele uren. Een telefoniesysteem vanuit de cloud is binnen enkele minuten bijgewerkt. Deze update kan ook nog van tevoren worden gepland op een gunstig tijdstip.  

Kostenbesparing door een geïntegreerd systeem

Niet onbelangrijk is dat een geïntegreerd systeem ook kostenbesparingen oplevert. Als eerste nemen de lasten voor het beheer af. Veel werkzaamheden die nu nog bij de telefoniebeheerders of de helpdesk van de instelling toebehoren, gebeuren straks vanuit de cloud. Verborgen kosten voor stroomgebruik en downtime bij updates of storingen worden lager.  

Een ander belangrijk voordeel van een geïntegreerd systeem vanuit de cloud is dat je nog maar met een leverancier te maken hebt. Dit leidt tot lagere kosten en is makkelijker om het overzicht te bewaren. Het voorkomt ook dat verschillende leveranciers naar elkaar wijzen als er een storing is.  

Het omschakelen naar een nieuw geïntegreerd systeem kan betekenen dat je nieuwe apparatuur nodig hebt. Bij de alarmeringssystemen is dit sowieso noodzakelijk. Het is gelukkig mogelijk om apparaten te leasen, zodat er geen grote startinvesteringen nodig zijn.

Bezuinigen én een lagere werkdruk 

Het feit dat een telefoonsysteem vanuit de cloud kostenbesparend werkt, is goed nieuws. Ook al neemt de druk op de zorg toe en zal de zorgvraag eerder toe- dan afnemen, er is geen garantie dat er ook meer geld beschikbaar komt.  

In Den Haag groeit immers de onvrede over de alsmaar stijgende zorgkosten. Het is dus niet uitgesloten dat er in de toekomst nieuwe bezuinigingsrondes in de zorg komen. Zorginstellingen moeten nieuwe manieren verzinnen om de zorg efficiënter te organiseren.  

Met een modern en geïntegreerd communicatiesysteem vanuit de cloud, snijdt het mes aan meerdere kanten. Als zorginstelling kun je in de kosten snijden door over te stappen naar een systeem vanuit de cloud.  

Voclarion heeft zorgvuldig onderzoek gedaan naar hoe moderne VoiP telecommunicatie binnen Zorginstellingen aanzienlijk bij kan dragen aan niet alleen een hogere mate van efficiency maar ook betere zorg.

Lees onze hele serie over dit onderwerp hier:

 

Blog 1: Kan een communicatieplatform de werkdruk in de zorg verminderen? 

Blog 2: Moderne alarmeringssystemen en de Wet zorg en dwang 

Blog 3: Een geïntegreerd stilalarm systeem en de NEN 2575

Kan een communicatieplatform de werkdruk in de Zorg verminderen?

Het is spitsuur vanochtend op de derde etage van verpleeghuis De Brink. Mevrouw Hilvers is net gevallen in de gang. Verpleegkundige Tamara heeft de val gehoord en snelt te hulp. Samen met een familielid dat toevallig aanwezig is, probeert zij mevrouw Hilvers te kalmeren. Mevrouw heeft zichtbaar last van de val en er moet een arts bij komen. 

Terwijl Tamara haar telefoon pakt om de arts te bellen, voelt ze de pieper in haar jaszak afgaan. Er komt voor de derde keer vandaag een alarmsignaal uit de kamer van meneer Berghuis. Tamara kijkt snel om zich heen. Er is geen collega die deze oproep over kan nemen. Eerder vandaag was er niets aan de hand, toch zal er iemand moeten kijken of dat dit keer ook zo is.  

Zodra zij de arts heeft gebeld, zal ze naar kamer 313 moeten om te kijken wat er met meneer Berghuis aan de hand is. Aan het eind van het gesprek vraagt de arts Tamara of zij medicijnen wil bestellen voor een andere bewoner. Hiervoor moet zij straks naar kantoor, omdat het telefoonnummer van de apotheek niet opgeslagen kan worden in het telefoontoestel van de afdeling. 

De zorg onder druk 

Situaties als hierboven beschreven zijn maar al te herkenbaar in de zorg. Het is een van de redenen dat de werkdruk in de zorg als hoog ervaren wordt. Deze werkdruk neemt nog altijd toe. Voor veel medewerkers is de werkdruk in de zorg reden om de overstap te maken naar een andere sector.  

Voor een deel is de grote werkdruk in de zorg een zichzelf versterkend proces. Door de hoge werkdruk kan het zorgpersoneel niet altijd de juiste zorg bieden. Dit leidt weer tot ontevreden familieleden en mantelzorgers. In sommige gevallen wordt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd er zelfs bijgehaald.   

Het ziet er niet naar uit dat we deze werkdruk op korte termijn kunnen verminderen. Er is een grote krapte op de arbeidsmarkt. Eind 2019 waren er volgens het CBS 39.000 onvervulde vacatures in de zorg. Daarbij is de zorg niet de enige sector met een tekort aan personeel.  

Op de lange termijn zijn de vooruitzichten niet beter. De vergrijzing neemt toe en dit heeft vanzelfsprekend ook een effect op de vraag naar zorg. De zorgvraag van verpleeghuiscliënten wordt alleen maar complexer. Omdat tegelijkertijd de onvrede over de hogere zorgkosten groeit, is het niet zeker dat er ook in de toekomst meer geld beschikbaar komt.  

Er is maar een manier om de werkdruk in de zorg te verlagen: door de efficiëntie van de zorg te verbeteren. Nieuwe vormen van communicatie spelen hierbij een belangrijke rol. We kijken hiervoor naar de mogelijkheden van nieuwe systemen voor telefonie en alarmering.   

Moderne telefonie in de zorg

In de inleiding werden er al een aantal problemen geschetst rondom de telefonie in verpleeghuis de Brink. Dit zijn lang niet de enige problemen. Zo is het vaak moeilijk om de juiste medewerkers te bereiken. Behandelaars, zoals artsen, psychologen en fysiotherapeuten, wisselen vaak van locatie en zijn hierdoor niet gemakkelijk te bereiken. Het gevolg is dat vragen vaak per e-mail gesteld worden, waardoor het (te) lang kan duren voordat er antwoord komt. 

Omgekeerd kunnen de behandelaars niet altijd de juiste persoon op de afdeling bellen. Als een fysiotherapeut een vraag heeft over een van de cliënten waarvoor Tamara verantwoordelijk is, dan is het vaak niet mogelijk om deze vraag rechtstreeks aan Tamara te stellen. In sommige gevallen moet de fysiotherapeut naar de receptie van De Brink bellen om vervolgens doorverbonden te worden naar de derde etage. Daar krijgt de fysiotherapeut pas te horen dat Tamara in bespreking is.

Geïntegreerd systeem 

De technische ontwikkelingen op het gebied van telefonie en draadloze communicatie gaan razendsnel. Slechte bereikbaarheid en valse alarmeringen, belangrijke oorzaken van de werkdruk voor de zorg, zijn hiermee grotendeels op te lossen.

Dankzij een modern telefoniesysteem op basis van VoIP is het mogelijk om de verschillende telefoontoestellen te vervangen door een apparaat. De medewerkers zijn eenvoudig via hun smartphone of tablet te bereiken, waar ze ook zijn. Als een behandelaar niet op zijn of haar werkplek zit, dan wordt een telefoontje automatisch doorgeschakeld naar de mobiele telefoon. De behandelaar kan de mobiele telefoon eventueel uitzetten als hij of zij niet aan het werk is. 

De alarmeringen komen, net als de telefoonoproepen, binnen op hetzelfde apparaat. Dit betekent dat het zorgpersoneel makkelijk het overzicht houdt. Met deze smartphone (of tablet) kan het zorgpersoneel ook het elektronisch cliëntendossier benaderen. Dit betekent dat de zorgmedewerkers maar een device mee hoeven te nemen. 

In een volgend artikel bespreken we de problemen rondom valse alarmeringen in de zorg. Moderne alarmeringssystemen zijn niet alleen stuk intelligenter dan ouderwetse systemen, ze zijn ook geïntegreerd met de telefoniesystemen.

Lees onze hele serie over dit onderwerp hier:

Blog 1: Kan een communicatieplatform de werkdruk in de zorg verminderen? (deze pagina)

Blog 2: Moderne alarmeringssystemen en de Wet zorg en dwang

Blog 3: Een geïntegreerd stilalarm systeem en de NEN 2575

 

 

Moderne alarmeringssystemen en de Wet Zorg en dwang

In het vorige artikel bespraken we de situatie in verpleeghuis de Brink. Een van de oorzaken van de hoge werkdruk op de afdeling van verpleegkundige Tamara is het hoge aantal valse alarmeringen. In hoeverre kunnen moderne systemen bijdragen aan de vermindering van het aantal valse alarmeringen? En hoe verhouden deze technieken zich tot de nieuwe Wet zorg en dwang.

Valse alarmeringen 

Een van de grootste problemen met de huidige manieren van alarmeren is dat veel meldingen vals zijn. Volgens onderzoek van Vilans is zo’n 75% van deze alarmeringen vals. 

Er zijn veel oorzaken van het hoge aantal valse alarmeringen. Bewegingssensoren gaan vaak ten onrechte af, bijvoorbeeld omdat de cliënt langs de sensor loopt. Als iemand een alarmknop heeft, dan komt het regelmatig voor dat deze alarmknop per ongeluk ingedrukt wordt. Een cliënt weet meestal niet dat dit is gebeurd en kan de alarmering ook niet ongedaan maken. Tot slot komt het in ongeveer 3% van de gevallen voor dat een cliënt zonder noodsituatie bewust de alarmknop indrukt, omdat hij er dan zeker van is dat er snel hulp komt.   

Tamara en haar collega’s ervaren een hoge werkdruk als gevolg van de vele valse alarmeringen. De valse alarme kosten veel tijd en zorgen voor stress. Tamara moet steeds onthouden waar zij mee bezig was. Tot slot merkt Tamara dat zij de alarmeringen minder serieus neemt. Dit is een risico, want het kan goed zijn dat het volgende alarm bij meneer Berghuis wel ernst is.  

Omgekeerd zijn er situaties denkbaar waarin er wel een alarmsituatie is, maar waarin een cliënt niet zelf in staat is om dit te melden. Denk aan een situatie waarin iemand destructief gedrag vertoont als gevolg van waanbeelden. In deze situaties is het belangrijk dat het zorgpersoneel gealarmeerd wordt, ook al kan de cliënt dit zelf niet doen. 

Minder valse alarmeringen dankzij slimme domotica 

De laatste jaren komen er steeds slimmere vormen van domotica op de markt. Een voorbeeld hiervan is een slimme sensor van Voclarion, die op basis van kunstmatige intelligentie herkent of er sprake is van een noodsituatie. Deze sensoren analyseren de beweging van de cliënt (of juist het gebrek daaraan) aan de hand van eerdere noodsituaties (vallen, niet uit bed kunnen komen, dwalen, aanwezigheid van andere persoon, etc.) die al door een computer zijn beoordeeld. Op deze manier kan dit systeem zonder tussenkomst van een mens alarm slaan, ook als de cliënt daar zelf niet toe in staat is. 

Een tweede voorbeeld is dwaaldetectie. Met een polsband is het mogelijk om te bepalen waar een bepaalde cliënt zich bevindt. Op het moment dat deze op een plek komt waar hij niet mag komen, bijvoorbeeld bij een andere bewoner op de kamer, wordt het zorgpersoneel gealarmeerd. Dezelfde polsband zorgt ervoor dat de deur naar de centrale hal opengaat voor een cliënt die wel naar buiten mag.   

Slimme domotica onder de Wet zorg en dwang 

Met de Wet zorg en dwang (ook wel bekend als Wzd) liggen alle vormen van onvrijwillige zorg onder het vergrootglas. Onvrijwillige zorg is een toepassing van zorg waarvoor de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger geen toestemming geeft. Als er geen toestemming is, valt apparatuur waarmee een cliënt geobserveerd kan worden ook onder deze vorm van zorg.  

Op het moment dat er sprake is van onvrijwillige zorg, treedt een stappenplan in werking. Bij onvrijwillige zorg staat dan voorop dat de overlast voor de cliënt zoveel mogelijk wordt beperkt. In het stappenplan wordt de onvrijwillige zorg voortdurend geëvalueerd. Dit gebeurt eerst intern, maar later worden hier ook externe deskundigen bij betrokken. Doel van deze evaluaties is om de overlast voor de cliënt zoveel mogelijk te beperken.  

Maatwerk leidt tot flexibiliteit 

Moderne zorgdomotica, zoals de systemen van Voclarion Zorg, zijn persoonlijk in te stellen voor iedere cliënt. De slimme systemen reageren alleen op die situaties waarvoor een grondslag is (toestemming of onvrijwillige zorg). Op het moment dat er een besluit ligt (al dan niet met toestemming) om bepaalde gedragingen te monitoren, dan kan deze monitoring simpel worden aangezet. Met deze moderne, flexibele systemen voorkom je dat je verschillende domotica aan moet schaffen voor verschillende vormen van onvrijwillige zorg. 

Cliënten krijgen eerder meer dan minder vrijheid door de toepassing van moderne domotica. Als een cliënt niet bij andere bewoners naar binnen mag, hoeft deze cliënt niet meer opgesloten te worden in zijn kamer. Dankzij de moderne dwaaldetectiesystemen kan deze cliënt zelfstandig naar de huiskamer lopen. Het zorgpersoneel wordt alleen gealarmeerd op het moment dat cliënt bij een andere bewoner naar binnen gaat.   

Patiëntgerichte zorg 

Het spreekt voor zich dat dit grote voordelen biedt voor de cliënt en de zorgverleners. Als je in staat bent om de voordelen van deze domotica uit te leggen aan jouw cliënten en hun vertegenwoordigers, dan zijn zij eerder bereid om toestemming te geven. De cliënt heeft dan meer vrijheid, terwijl de druk voor het zorgpersoneel lager wordt.  

Deze moderne technologieën maken de zorg meer patiëntgericht. Als er binnen jouw instelling alleen een plek vrij is op een gesloten afdeling, dan heeft een cliënt twee keuzes. Of vrijwillig akkoord gaan met strenge vrijheidsbeperkingen, of wachten op een plek in een andere locatie. De moderne domotica maken het mogelijk om de gesloten afdeling open te laten voor cliënten die met deze vrijheid kunnen omgaan. 

Één systeem voor alle alarmeringen

De alarmeringen komen net als de telefoonoproepen binnen op hetzelfde apparaat. Dit betekent dat het zorgpersoneel makkelijk overzicht houdt. Met deze smartphone (of tablet) kan het zorgpersoneel ook het elektronisch cliëntendossier benaderen. Dit betekent dat de zorgmedewerkers maar een device mee hoeven te nemen.

Hiermee blijft er nog maar een mobiel alarmeringssysteem over: de stilalarminstallatie bij brand. In het volgende artikel laten we zien hoe je dit systeem op een juiste manier kunt integreren in een moderne communicatieoplossing.  

Lees onze hele serie:

Blog 1: Kan een communicatieplatform de werkdruk in de zorg verminderen?

Blog 2: Moderne alarmeringssystemen en de Wet zorg en dwang (deze pagina)

Blog 3: Een geïntegreerd stilalarm systeem en de NEN 2575

 

 

 

 

Private APN: Wat is het en wat kun je ermee in de zorg?

Zou het niet veel makkelijker werken als je buiten de deur toegang hebt tot het Elektronisch Patiëntendossier zonder tussenkomst van een token?

Wanneer je je bezighoudt met mobile device management binnen de zorginstelling ben je wellicht al eens in aanraking gekomen met APN’s. Het gebruik van een Private APN kan om verschillende redenen een verstandige keuze zijn voor een zorginstelling. Zo zie je bijvoorbeeld in de introductietekst dat Private APN een token buiten de deur vervangt.

In deze blog vertel ik van A tot Z wat een APN is, wat het verschil is tussen een Public en Private APN en wat je als zorginstelling met een Private APN kunt.

Wat is een APN?

APN betekent Access Point Name en is een toegangspunt voor een apparaat dat verbinding zoekt met het publieke netwerk (internet). Als je gebruik wilt maken van data (3G/4G) op je telefoon, heb je dus verbinding met een APN nodig.

Public en private APN?

Er zijn twee verschillende soorten APN’s: public APN en private APN. Een public APN is een APN waar iedereen gebruik van kan maken. Elke netwerk provider heeft een public APN. Wanneer de SIM-kaart data gebruik toestaat, wordt automatisch verbonden met de pubic APN. Als voorbeeld: Iedereen die bij provider X zit, maakt gebruik van de public APN van provider X.

Met private APN worden mobiele apparaten beveiligd verbonden met je eigen bedrijfsnetwerk. De private APN zorgt dat wanneer een mobiel apparaat het datanetwerk wil bereiken, deze gerouteerd kan worden naar het bedrijfsnetwerk. Hierdoor kan een mobiel apparaat, buiten kantoor, via een beveiligde verbinding gebruik maken van data. Enkel medewerkers van één organisatie zitten op de Private APN van de organisatie.

Voorbeeld van het gebruik van private APN’s in de zorg

Om de privacygevoelige gegevens van patiënten veilig te houden, mogen verpleegkundigen met zorgtoestellen enkel het Elektronische Patiëntendossier raadplegen vanaf een specifiek IP adres (het bedrijfs IP-adres). Dit is een beveiliging, zodat enkel medewerkers behorend bij zorginstelling X  de gegevens van patiënten kunnen raadplegen. Zijn deze medewerkers buiten de deur? Dan meldt het mobiele zorgtoestel zich aan op het Public APN (het publieke internet) en kunnen zij niet meer bij de patiëntendossiers komen.

Dit komt doordat  het zorgtoestel buitenshuis is verbonden met het publieke netwerk. Het mobiele zorgtoestel krijgt dan een ander IP-adres toegekend. Zorginstellingen lossen dit op door te werken met bijvoorbeeld een token die ervoor zorgt dat het mobiele toestel zich kan aanmelden op het bedrijfsnetwerk waardoor het patiëntendossier geraadpleegd kan worden. 

Met een Private APN is deze omweg niet meer nodig. Het mobiele zorgtoestel verbindt zich via een Private APN met het netwerk van de zorginstelling. Dit betekent dat hetzelfde IP adres toegekend kan worden aan het zorgtoestel zodat verpleegkundigen ook buiten de deur bij elektronische patiëntendossiers kunnen komen, zonder tussenkomst van tokens en andere apparaten.

Waarom zou je een private APN willen gebruiken?

Veiligheidsdiensten zouden met één druk op de knop toegang hebben tot privacygevoelige informatie. Zijn zij de enige die aan deze informatie kunnen komen? Of zijn er ook andere die bij gevoelige informatie kunnen komen? 

Een eng idee waar bedrijven zich zo goed mogelijk tegen proberen te verdedigen. Onder andere met een streng beveiligde ICT infrastructuur, afgebakende gebruikersrechten en beschermende software. Echter is dit niet voldoende als medewerkers ook mobiel werken. Mobiele apparaten maakt het bedrijf kwetsbaar. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van onbeveiligde mobiele verbindingen.  

Veiligheid

Een Private APN is de oplossing. Wanneer apparaten, bijvoorbeeld mobiele zorgtoestellen, verbinding maken met het publieke netwerk, gebeurt dit normaliter via een Public APN waarvan meerdere bedrijven gebruik maken. Wanneer je er voor zorgt dat een zorgtoestel met een Private APN verbindt, zorg je ervoor dat je mobiele toestel zich aanmeldt op het eigen beveiligde bedrijfsnetwerk. Hierdoor vindt dataverkeer niet plaats over het publieke kwetsbaardere netwerk, maar over het eigen beveiligde bedrijfsnetwerk.

Wetgeving (AVG mei 2018)

Volgens de richtlijnen uit de AVG is de organisatie zelf verantwoordelijk voor het nemen van beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om persoonsgegevens veilig te verzenden naar de juiste bestemming. Een Private APN die het verkeer naar het beveiligde bedrijfsnetwerk stuurt, voorkomt eventuele datalekken.

“Dit vereist communicatie via zowel vaste als mobiele devices en moet gebeuren over een beveiligd bedrijfsnetwerk, zoals door het gebruik van VPN’s en/of data-encryptie, en dat de data achter een firewall moet zitten.”  — Private Mobility

Efficiëntie

Zoals te lezen is in het voorbeeld over het benaderen van de Elektronische Patiëntendossiers, kan het gebruik van een private APN efficiëntie tijdens het werk verhogen. Door processen te automatiseren werkt de hele organisatie sneller en slimmer. De IT afdeling hoeft geen tokens te configureren en beheren en de medewerkers hoeven geen aparte apparatuur aan te sluiten voordat zij op een externe locatie bij het bedrijfsnetwerk kunnen.

Geen apart VPN beheer

Doordat de Private APN staat geconfigureerd op het toestel, is er geen aparte VPN configuratie voor de mobiel nodig. Een ander voordeel hiervan is dat de firewall minder wordt belast met een Private APN. Normaliter komt van elk toestel de VPN verbinding binnen op de firewall. Met Private APN komt er slechts één lijn binnen waardoor de firewall minder wordt belast.

Configuratiemogelijkheden

Met een private APN heb je de mogelijkheid om verschillende instellingen door te voeren zoals: IP-reeksen, statische of dynamische IP adressen en authenticatie technieken. Zelfs per medewerker kan een specifiek IP adres worden toegevoegd. Zo kan verkeer van en naar het device per medewerker inzichtelijk worden gemaakt.

Je hebt met een Private APN volledige controle over het mobiele datagebruik van medewerkers. Intern beleid kan nu ook extern doorgevoerd worden. Je kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat  gebruikers van mobiele bedrijfstoestellen zich houden aan beveiligings- en gebruiksbeleid. Hiermee kan een zorginstelling hoge kosten voorkomen, omdat je misbruik kunt tegengaan. Je kunt bijvoorbeeld specifieke websites blokkeren. Spreek jij met jouw medewerkers af dat zij geen video mogen streamen om hoge datakosten te voorkomen, dan kun je met een Private APN ervoor zorgen dat streaming websites niet bezocht mogen worden.

Waarom zou je géén private APN willen gebruiken?

Kosten

Laten we vooropstellen dat een Private APN duurder is dan een Public APN. Dit komt omdat een Private APN specifiek voor één organisatie wordt ingericht.

Infrastructuur

De infrastructuur van je bedrijfsnetwerk moet veelal aangepast worden om gebruik te maken van een Private APN. Over het algemeen is een andere router/koppeling verplicht. Afhankelijk van de huidige infrastructuur kunnen daarnaast meerdere aanpassingen gedaan moeten worden.

Zelf verantwoordelijk voor de security

Hoewel een Public APN beschikt over een bepaald security niveau, moet een Private APN zelf geconfigureerd worden met betrekking tot security. Dit betekent dat de Private APN helemaal op maat ingesteld kan worden naar de veiligheidseisen van de organisatie, maar ook dat de organisatie hiervoor zelf verantwoordelijk is.

Verschillende opties voor Private APN

Er zijn verschillende mogelijkheden om met een Private APN toegang te krijgen tot het internet. De ene methode is veiliger dan de andere. In volgorde van minst naar meest veilig:

Private APN & Internet-VPN

Het verkeer van de SIM-kaart wordt gecodeerd doorgestuurd naar het back-end systeem. Op deze manier kan de server op een veilige manier via het publieke internet worden benaderd door mobiele apparaten. Dit komt doordat mobiele apparaten worden aangesloten op het Mobiel Radio netwerk van de Private APN. Het dataverkeer wordt door middel van een VPN verbinding over het publieke internet afgeleverd o[ jullie back-end server. 

Private APN & IP-VPN

Met deze combinatie heb je een directe, beveiligde en gesloten verbinding tussen een mobiel netwerk en het hostsysteem, geheel buiten internet om. Dit wordt gerealiseerd doordat het mobiele apparaat wordt aangesloten op het Mobiele Radio netwerk via een Private APN. Hierbij wordt het dataverkeer door middel van een IP-VPN verbinding over het privé (bedrijfs)netwerk verstuurd. 

Advies voor jullie zorginstelling?

Willen jullie dat jullie medewerkers eenvoudiger en daardoor efficiënter kunnen werken? Maak dan gebruik van ons (telefonisch) adviesgesprek waarin wij geheel vrijblijvend kijken naar wat Private APN voor jullie organisatie kan betekenen.

Lees onze serie over ons communicatieplatform in de Zorg hier:

Blog 1: Kan een communicatieplatform de werkdruk in de zorg verminderen? (deze pagina)

Blog 2: Moderne alarmeringssystemen en de Wet zorg en dwang 

Blog 3: Een geïntegreerd stilalarm systeem en de NEN 2575