Kan een communicatieplatform de werkdruk in de Zorg verminderen?

Het is spitsuur vanochtend op de derde etage van verpleeghuis De Brink. Mevrouw Hilvers is net gevallen in de gang. Verpleegkundige Tamara heeft de val gehoord en snelt te hulp. Samen met een familielid dat toevallig aanwezig is, probeert zij mevrouw Hilvers te kalmeren. Mevrouw heeft zichtbaar last van de val en er moet een arts bij komen. 

Terwijl Tamara haar telefoon pakt om de arts te bellen, voelt ze de pieper in haar jaszak afgaan. Er komt voor de derde keer vandaag een alarmsignaal uit de kamer van meneer Berghuis. Tamara kijkt snel om zich heen. Er is geen collega die deze oproep over kan nemen. Eerder vandaag was er niets aan de hand, toch zal er iemand moeten kijken of dat dit keer ook zo is.  

Zodra zij de arts heeft gebeld, zal ze naar kamer 313 moeten om te kijken wat er met meneer Berghuis aan de hand is. Aan het eind van het gesprek vraagt de arts Tamara of zij medicijnen wil bestellen voor een andere bewoner. Hiervoor moet zij straks naar kantoor, omdat het telefoonnummer van de apotheek niet opgeslagen kan worden in het telefoontoestel van de afdeling. 

De zorg onder druk 

Situaties als hierboven beschreven zijn maar al te herkenbaar in de zorg. Het is een van de redenen dat de werkdruk in de zorg als hoog ervaren wordt. Deze werkdruk neemt nog altijd toe. Voor veel medewerkers is de werkdruk in de zorg reden om de overstap te maken naar een andere sector.  

Voor een deel is de grote werkdruk in de zorg een zichzelf versterkend proces. Door de hoge werkdruk kan het zorgpersoneel niet altijd de juiste zorg bieden. Dit leidt weer tot ontevreden familieleden en mantelzorgers. In sommige gevallen wordt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd er zelfs bijgehaald.   

Het ziet er niet naar uit dat we deze werkdruk op korte termijn kunnen verminderen. Er is een grote krapte op de arbeidsmarkt. Eind 2019 waren er volgens het CBS 39.000 onvervulde vacatures in de zorg. Daarbij is de zorg niet de enige sector met een tekort aan personeel.  

Op de lange termijn zijn de vooruitzichten niet beter. De vergrijzing neemt toe en dit heeft vanzelfsprekend ook een effect op de vraag naar zorg. De zorgvraag van verpleeghuiscliënten wordt alleen maar complexer. Omdat tegelijkertijd de onvrede over de hogere zorgkosten groeit, is het niet zeker dat er ook in de toekomst meer geld beschikbaar komt.  

Er is maar een manier om de werkdruk in de zorg te verlagen: door de efficiëntie van de zorg te verbeteren. Nieuwe vormen van communicatie spelen hierbij een belangrijke rol. We kijken hiervoor naar de mogelijkheden van nieuwe systemen voor telefonie en alarmering.   

Moderne telefonie in de zorg

In de inleiding werden er al een aantal problemen geschetst rondom de telefonie in verpleeghuis de Brink. Dit zijn lang niet de enige problemen. Zo is het vaak moeilijk om de juiste medewerkers te bereiken. Behandelaars, zoals artsen, psychologen en fysiotherapeuten, wisselen vaak van locatie en zijn hierdoor niet gemakkelijk te bereiken. Het gevolg is dat vragen vaak per e-mail gesteld worden, waardoor het (te) lang kan duren voordat er antwoord komt. 

Omgekeerd kunnen de behandelaars niet altijd de juiste persoon op de afdeling bellen. Als een fysiotherapeut een vraag heeft over een van de cliënten waarvoor Tamara verantwoordelijk is, dan is het vaak niet mogelijk om deze vraag rechtstreeks aan Tamara te stellen. In sommige gevallen moet de fysiotherapeut naar de receptie van De Brink bellen om vervolgens doorverbonden te worden naar de derde etage. Daar krijgt de fysiotherapeut pas te horen dat Tamara in bespreking is.

Geïntegreerd systeem 

De technische ontwikkelingen op het gebied van telefonie en draadloze communicatie gaan razendsnel. Slechte bereikbaarheid en valse alarmeringen, belangrijke oorzaken van de werkdruk voor de zorg, zijn hiermee grotendeels op te lossen.

Dankzij een modern telefoniesysteem op basis van VoIP is het mogelijk om de verschillende telefoontoestellen te vervangen door een apparaat. De medewerkers zijn eenvoudig via hun smartphone of tablet te bereiken, waar ze ook zijn. Als een behandelaar niet op zijn of haar werkplek zit, dan wordt een telefoontje automatisch doorgeschakeld naar de mobiele telefoon. De behandelaar kan de mobiele telefoon eventueel uitzetten als hij of zij niet aan het werk is. 

De alarmeringen komen, net als de telefoonoproepen, binnen op hetzelfde apparaat. Dit betekent dat het zorgpersoneel makkelijk het overzicht houdt. Met deze smartphone (of tablet) kan het zorgpersoneel ook het elektronisch cliëntendossier benaderen. Dit betekent dat de zorgmedewerkers maar een device mee hoeven te nemen. 

In een volgend artikel bespreken we de problemen rondom valse alarmeringen in de zorg. Moderne alarmeringssystemen zijn niet alleen stuk intelligenter dan ouderwetse systemen, ze zijn ook geïntegreerd met de telefoniesystemen.

Lees onze hele serie over dit onderwerp hier:

Blog 1: Kan een communicatieplatform de werkdruk in de zorg verminderen? (deze pagina)

Blog 2: Moderne alarmeringssystemen en de Wet zorg en dwang

Blog 3: Een geïntegreerd stilalarm systeem en de NEN 2575