Voordelen Zorg VoiP communicatie uit de cloud (Zorg serie intro)

De voordelen van een modern, intelligent en geïntegreerd systeem voor personenalarmering en telefonie voor het zorgpersoneel zijn duidelijk. Medewerkers hebben nog maar één apparaat nodig voor telefoonoproepen, zorgalarmering en het stilalarm.  

Als gevolg van dit geïntegreerde systeem neemt de werkdruk af. Tegelijkertijd is het met behulp van de slimme alarmeringssystemen mogelijk om de cliënten beter te bedienen. Dit geldt vooral voor situaties waarin er sprake is van onvrijwillige zorg. 

Telefonie in de zorg: achter de schermen 

De voordelen zijn dus duidelijk. De vraag is alleen, hoe werkt dit achter de schermen? Hiervoor kijken we eerst kort naar de manier waarop de telefonie nu werkt in de meeste instellingen. 

De meeste zorginstellingen hebben op dit moment een eigen telefooncentrale, een eigen verpleegoproepsysteem en een losse stilalarminstallatie. Het geïntegreerde telefonie- en alarmeringssysteem van Voclarion werkt vanuit de cloud of een private (bedrijfs)cloud. Dit heeft grote voordelen, maar is tegelijkertijd ook noodzakelijk voor de werking van sommige onderdelen.  

Kunstmatige intelligentie in de zorg

Een van de belangrijkste onderdelen van het geïntegreerde telefonie- en alarmeringssysteem van Voclarion zijn de slimme sensoren. Deze kunnen op basis van de opgepikte signalen beoordelen of er sprake is van een alarmsituatie. Zo zien deze sensoren bijvoorbeeld of een cliënt al lange tijd op bed zit. Dit kan reden zijn om aan te nemen dat de cliënt niet makkelijk uit bed kan komen.  

Hierbij worden de signalen die de sensor oppikt vergeleken met signalen die eerder door computers zijn beoordeeld. Deze vergelijking vindt plaats in de cloud, omdat daar de database met al beoordeelde signalen staat.  

Een systeem op basis van kunstmatige intelligentie is zelflerend. De systemen verbeteren zichzelf continu aan de hand van feedback. Het is niet uitgesloten dat slimme sensoren in de toekomst in staat zijn om nieuwe signalen op te pikken die nu nog genegeerd worden. Dankzij de flexibiliteit van de cloud komen deze nieuwe functionaliteiten gelijk beschikbaar. 

Flexibiliteit van telefonie in de cloud

Als je het kort door de bocht beschrijft, is een telefoniecentrale in de cloud niets meer dan een stuk software. Dit biedt veel mogelijkheden om de inrichting van de telefonie aan te passen aan de wensen van het zorgpersoneel. De meeste wijzigingen zijn eenvoudig uit te voeren door de beheerders.   

Omdat er gebruik gemaakt kan worden van smartphones als ontvangsttoestellen, is het systeem erg flexibel. Nieuwe functionaliteiten kunnen eenvoudig beschikbaar gemaakt worden, bijvoorbeeld door de installatie van een nieuwe (versie van een) app. Omdat de smartphone een persoonlijk apparaat is, kan de gebruiker bepaalde instellingen, zoals het geluidsniveau van een telefoonoproep, ook persoonlijk bepalen.  

Tot slot is een systeem in de cloud beter schaalbaar. Bij een klassieke telefooncentrale kun je nog wel eens tegen beperkingen aanlopen in het aantal toestellen dat aangesloten kan worden. Een telefooncentrale in de cloud is in principe oneindig uit te breiden. Ook het afsluiten van een telefoon is relatief eenvoudig.  

Hogere up-time bij gebruik van de cloud

In eerste instantie lijkt het alsof je een met een systeem vanuit de cloud een minder veilig systeem hebt. Omdat de telefooncentrale niet meer in een afgesloten ruimte op locatie staat, is er een verbinding nodig met een datacenter.  

In de praktijk is er juist sprake van een hogere up-time bij gebruik van de cloud. Door de schaalvoordelen kan een cloudaanbieder betere voorzorgsmaatregelen nemen. Zo maakt Voclarion gebruik van meerdere datacenters op verschillende locaties. Stel dat het eerste datacenter door een grote ramp wordt getroffen, dan kan het tweede datacenter de taken moeiteloos overnemen. Voor de verbinding tussen het datacenter en de zorginstelling wordt gebruikgemaakt van een dubbele netwerkverbinding. Het is voor een individuele zorginstelling bijna ondoenlijk om dergelijke infrastructuur in te richten.  

Dit leidt ook tot een kostenbesparing. Omdat de alarmerings- en telefoonsystemen 24 uur per dag beschikbaar moeten zijn, moeten veel systemen dubbel uitgevoerd worden. Voorbeelden hiervan zijn een noodstroomvoorziening of een dubbele verbinding tussen twee locaties. Door de schaalvoordelen is het voor de cloudaanbieder veel goedkoper om systemen dubbel uit te voeren.  

De up-time van een telefonie- en alarmeringssysteem vanuit de cloud is ook hoger, omdat het eenvoudiger is om het systeem te updaten. Bij een traditionele telefooncentrale kost een update vaak enkele uren. Een telefoniesysteem vanuit de cloud is binnen enkele minuten bijgewerkt. Deze update kan ook nog van tevoren worden gepland op een gunstig tijdstip.  

Kostenbesparing door een geïntegreerd systeem

Niet onbelangrijk is dat een geïntegreerd systeem ook kostenbesparingen oplevert. Als eerste nemen de lasten voor het beheer af. Veel werkzaamheden die nu nog bij de telefoniebeheerders of de helpdesk van de instelling toebehoren, gebeuren straks vanuit de cloud. Verborgen kosten voor stroomgebruik en downtime bij updates of storingen worden lager.  

Een ander belangrijk voordeel van een geïntegreerd systeem vanuit de cloud is dat je nog maar met een leverancier te maken hebt. Dit leidt tot lagere kosten en is makkelijker om het overzicht te bewaren. Het voorkomt ook dat verschillende leveranciers naar elkaar wijzen als er een storing is.  

Het omschakelen naar een nieuw geïntegreerd systeem kan betekenen dat je nieuwe apparatuur nodig hebt. Bij de alarmeringssystemen is dit sowieso noodzakelijk. Het is gelukkig mogelijk om apparaten te leasen, zodat er geen grote startinvesteringen nodig zijn.

Bezuinigen én een lagere werkdruk 

Het feit dat een telefoonsysteem vanuit de cloud kostenbesparend werkt, is goed nieuws. Ook al neemt de druk op de zorg toe en zal de zorgvraag eerder toe- dan afnemen, er is geen garantie dat er ook meer geld beschikbaar komt.  

In Den Haag groeit immers de onvrede over de alsmaar stijgende zorgkosten. Het is dus niet uitgesloten dat er in de toekomst nieuwe bezuinigingsrondes in de zorg komen. Zorginstellingen moeten nieuwe manieren verzinnen om de zorg efficiënter te organiseren.  

Met een modern en geïntegreerd communicatiesysteem vanuit de cloud, snijdt het mes aan meerdere kanten. Als zorginstelling kun je in de kosten snijden door over te stappen naar een systeem vanuit de cloud.  

Voclarion heeft zorgvuldig onderzoek gedaan naar hoe moderne VoiP telecommunicatie binnen Zorginstellingen aanzienlijk bij kan dragen aan niet alleen een hogere mate van efficiency maar ook betere zorg.

Lees onze hele serie over dit onderwerp hier:

 

Blog 1: Kan een communicatieplatform de werkdruk in de zorg verminderen? 

Blog 2: Moderne alarmeringssystemen en de Wet zorg en dwang 

Blog 3: Een geïntegreerd stilalarm systeem en de NEN 2575

Scroll to Top