Met dwaaldetectie ouderen langer veilig thuis

Meneer de Groot heeft inmiddels de respectabele leeftijd van 83 jaar bereikt. Na een bewogen leven met intens geluk en de nodige tegenslagen woont hij als weduwnaar in Boskoop. Meneer de Groot kan volgens zijn oudste dochter eigenlijk niet meer alleen wonen. Dat heeft ze goed gezien. Zijn dementie nam in het begin nog geen ernstige vormen aan, echter toen zijn vrouw vorig jaar plotseling overleed, was er niemand meer thuis om een oogje in het zeil te houden. Meneer de Groot herkent bijna niemand meer. Toch blijft de herinnering aan zijn vrouw levend. In verwarde toestand wil hij dan ook nog wel eens naar buiten gaan, hij dwaalt dan door Boskoop, op zoek naar zijn maatje. Voor zijn kinderen en kleinkinderen is dat natuurlijk zorgelijk. Echter dat dwalen en bewegen is eigenlijk goed voor meneer de Groot.

Probleemstelling

De zorg verandert. Er is minder geld beschikbaar, de overheid biedt minder steun en – zoals gezegd – hetzelfde werk rondom personen met dementie, moet met minder personeel worden uitgevoerd. Veel patiënten verblijven dus ook bij familieleden of zijn afhankelijk van buurtgenoten. Voclarion is dan ook bezig met het bieden van oplossingen die veel werk voor zorgverleners uit handen neemt én de veiligheid en het levensgenot van personen zoals meneer de Groot vergroten.

Hoe combineren we nu het goede van het dwalen met de garantie van goede zorg?

Verzorgingstehuizen hebben niet genoeg plek om de komende tien jaar mensen als meneer de Groot op te vangen en daarnaast is het verhuizen van een persoon met dementie vaak een zeer belastende taak die de situatie verslechtert. Voclarion heeft oplossingen om meneer de Groot langer veilig thuis te laten wonen.

Dwaaldetectie als oplossing

Een van deze voorbeelden is dwaaldetectie. Voclarion “Location Based Awareness” is een technologie die het met behulp van GPS en Bluetooth het mogelijk maakt om meneer de Groot vierentwintig uur per dag op afstand te kunnen monitoren. Meneer de Groot en straks vele andere mensen met een vorm van dementie zijn dankzij de oplossing van Voclarion in een mum van tijd opgespoord en kunnen zo snel veilig naar zijn huis of zorginstelling worden terug gebracht.

Waarom?

Veiligheid is de grootste drijfveer in dit verhaal. Veiligheid voor meneer de Groot en voor iedereen die door dementie of andere omstandigheden niet meer in staat is om voor zijn eigen veiligheid te zorgen.

Alle voordelen op een rij: voor meneer De Groot, familie en verzorgende

  • Tijd tussen dwalen en detectie is aanzienlijk korter, waardoor het risico op onrust en of verwonding bij patiënten worden beperkt
  • Een veilig en rustgevend gevoel voor familie en vrienden
  • Meneer De Groot heeft geen verhuizing naar een verpleeghuis nodig
  • Verlaging van zorgkosten landelijk; mensen zoals meneer De Groot kunnen nu door de mantelzorg langer thuis blijven wonen
  • Verlaging van de werkdruk voor de zorgverleners intramuraal doordat deze technologie meer tijd vrijmaakt voor overige werkzaamheden en er niet onnodig tijd wordt ingezet naar het zoeken van meneer De Groot
  • Betere communicatie tussen verschillende zorg schakels rondom meneer De Groot

Bekende techniek in een nieuw jasje

We hebben allemaal een mobiele telefoon waarin ook GPS zit verwerkt. Dit is puur en alleen een nieuwe toepassing van GPS, die bestaande informatie stuurt via een speciale app die inzichtelijk maakt waar een aangemelde persoon zich begeeft. Open je deze app, dan zie je precies waar bijvoorbeeld meneer De Groot zich bevindt. Bovendien kun je een veilig “bewegingsgebied” digitaal afbakenen. Draag jij zorg voor meneer De Groot, een buurman of iemand anders en komt hij of zij buiten het bewegingsgebied, dan krijg jij die specifieke alarm melding automatisch op je telefoon. Zo kunnen jij of andere toegelaten verzorgende meteen actie ondernemen en meneer De Groot weer snel veilig thuis brengen.

Scroll to Top