Voclarion op het Mobile Healthcare congres

Voclarion op Mobile Healthcare 2017

Voclarion zal op 23 november aanwezig zijn op BeNeLux grootste Ehealth evenement, het mobile healthcare congres in het Media Plaza Utrecht. Mobile Healthcare is het jaarlijkse ontmoetingspunt voor 750+ zorgprofessionals. Tijdens dit jaarlijks terugkerende congres geven inspirerende sprekers inzicht in de laatste ontwikkelingen en innovaties in de gezondheidszorg. 

Ontwikkelingen en innovaties in de gezondheidszorg nemen een enorme vlucht. Dit proces zal alleen nog maar versnellen. Het Mobile Healthcare event biedt dan ook een niet te missen-update, een dosis inspiratie en ontmoetingen met like-minded. Een (gratis) ticket voor Mobile Healthcare geeft u ook toegang tot de 2 andere congressen:

 • Data Driven Healthcare: Het congres over Big Data in de gezondheidszorg. Big data krijgt een steeds belangrijker plaats in onze gezondheidszorg. Er zijn steeds meer databronnen beschikbaar, maar wat is Big Data? Hoe kan Big Data worden toegepast in de gezondheidszorg en welke uitdagingen staat de zorg te wachten met Big Data? U krijgt het antwoord op deze vragen tijdens Data Driven Healthcare.
 • OuderenzorgTECH: Het congres over de toekomst van de ouderenzorg in Nederland. De Nederlandse samenleving veroudert. In 2050 is ongeveer 25% van de inwoners ouder dan 65. Er is een transitie nodig om de ouderenzorg betaalbaar, bereikbaar en van hoge kwaliteit te houden. Hoe kunnen slimme ict-oplossingen de zelfredzaamheid en het welzijn van ouderen bevorderen? Kom het te weten tijdens OuderenzorgTECH.

Komt u ook?  Gratis ticket

Lees meer over Mobile Healtcare.

http://www.mobilehealthcare.nl/

De toekomst in de ouderenzorg

Gezondheidsgerelateerde wearables domineren de wearables markt en zullen deze blijven domineren volgens ABI research. Met een stijging van 6,8 miljard dollar naar 10 miljard dollar in 2022 zullen de healthcare wearables een steeds grotere plaats innemen in de maatschappij. 

Uiterlijk kan met het oog gemeten worden, maar dit geldt niet voor de binnenkant. Lang ontbrak er een methode waarmee waardes van het lichaam exact en live gemeten konden worden. Hoewel de techniek er inmiddels is, zijn de meeste healthcare wearables op de markt varianten van een accessoire om de pols zoals de smartwatch of de fitness tracker. Deze grote – en soms onhandige – wearables zullen in de toekomst worden vervangen door kleinere en lichtere wearables.

De toekomst ligt bij een sensor die op de huid of zelfs onderhuids te dragen is. Deze sensoren maken het onder andere mogelijk om de bloeddruk, de temperatuur, de hydratatie en de ademhaling te meten. De verwachting is dat deze sensoren in de toekomst worden uitgebreid met diverse andere meetfuncties.

Zijn healthcare wearables de toekomst in de ouderenzorg?
Volmondig zeg ik hierop JA. Nieuwe technieken maken de zorg efficiënter maar ook veiliger. Direct een melding ontvangen als een bewoner een veel te hoge bloeddruk heeft? Of de temperatuur van een zieke bewoner op afstand in de gaten houden? Alles wordt mogelijk gemaakt door prachtige sensoren die beetje bij beetje slimmer worden gemaakt.

Tips bij slechte mobiele dekking in kantoorgebouw

Misschien ken je het wel. Op je werk zijn maar een aantal plekken waar je goed mobiele ontvangst hebt. Heel irritant als je juist goed bereikbaar moet zijn. Hoe kan je toch zorgen dat je binnen een kantoorgebouw goed mobiel bereik hebt? Zeker als je weet dat 40% tot 60% van mobiele gesprekken gebeurt vanuit gebouwen.

Oorzaken slecht bereik

De belangrijkste veroorzaker van slecht bereik zijn de steeds strenger wordende isolatie-eisen die nieuwe kantoorgebouwen bijna ondoordringbare vestingen maken voor mobiele signalen. Bij de bouw van nieuwe kantoorgebouwen wordt vaak te weinig rekening gehouden met dit probleem. Goede mobiele communicatie binnen een kantoorgebouw staat bij de vastgoedontwikkelaars (nog) niet hoog op de agenda.

Daarnaast hebben de moderne smartphones, zoals iPhone, vaak een minder goed bereik dan de oude mobiele GSM’s. Door alle technische snufjes heeft de smartphone aan signaalsterkte ingeboet.

Oplossingen slecht bereik

Er zijn gelukkig een aantal oplossingen om het slecht bereik binnen een gebouw op te lossen.

Ga op onderzoek uit

De meest simpele manier is om binnen het gebouw op speurtocht te gaan. Houd je smartphone rechtop en onderzoek aan de hand van de dekking streepjes waar de verbinding het beste is. Probeer vervolgens de plekken met een zwak signaal te vermijden.

Andere telefoon of provider

Heeft het onderzoek weinig opgeleverd of alleen plekken waar je nu niet de hele dag wil of kan werken. Dan is het een optie om eens te kijken naar een andere smartphone die een sterkere antenne heeft. Of onderzoek onder je collega’s of er een provider is die een betere verbinding oplevert op de plaatsen waar je je telefoon het meest gebruikt.

Neem een signaal versterker (Femtocell)

Er zijn ook signaalversterkers te koop waarmee je het bereik binnen het gebouw kunt verbeteren. Zo’n versterker bestaat uit een hoofd/buiten antenne en 1 of meerdere binnen antennes. Vergelijk het met de wifi repeaters. De hoofdantenne plaats je op een plek met goed bereik. De andere antennes plaats je op plekken waar juist bereik nodig is. Door de koppeling van de twee antennes is er nu ook op de plekken met zwak bereik een goede ontvangst. Er zijn verschillende webshops waar je een signaal versterker kan kopen.

Distributed Antenna System

Een signaal versterker kan een oplossing zijn, maar wanneer het mobiele signaal echt te wensen overlaat of zelfs niet aanwezig is dan zal er naar een meer professionele oplossing gezocht moeten worden. Denk hierbij aan een zogeheten DAS systeem. DAS staat voor ‘Distributed Antenna System’, waarbij alle mobiele signalen van verschillende providers via één intern antennesysteem wordt verspreid. Met een DAS systeem is het in elk gebouw mogelijk om een optimaal signaal te verzekeren voor de aanwezige communicatie-apparatuur. Veel ziekenhuizen, stations en heel Schiphol zijn voorzien van een DAS systeem.

Zo’n traject start altijd met een meting die inzichtelijk maakt wat het bereik is binnen het gebouw. Het resultaat is een plattegrond waarop de 3G en/of 4G signaalsterkte en kwaliteit is aangegeven voor elke gewenste provider. Hou rekening met een kostenplaatje vanaf 1500 euro.

De toekomst? Voice of Wifi!

De nieuwste techniek om slecht bereik te voorkomen is afkomstig van telecomproviders zelf en heet ‘Voice over Wi-Fi‘ of kortweg ‘VoWIFI’. Met deze techniek wordt, bij slecht bereik, de smartphone van een mobiele beller automatisch overgeschakeld naar het Wi-Fi netwerk om een telefoongesprek af te handelen. Je moet wel een smartphone hebben die deze techniek ondersteunt.

Vodafone heeft als enige provider VoWiFi reeds geactiveerd in haar netwerk. KPN volgt vermoedelijk eerste helft 2017.

Daarnaast zie je ook veel gebruikte smartphone Apps uitgerust worden met belfuncties. Zo kan je bellen en gebeld worden via WhatsApp, Skype, Facebook Messenger. Apps waarvoor je alleen een data/WiFi verbinding nodig hebt.

Verhoog nu je telefonische bereikbaarheid!

Voclarion heeft flink wat klanten geholpen met het inzichtelijk maken en letterlijk en figuurlijk verbeteren van de telefonische bereikbaarheid. Heb je vragen of wil je meer weten of de de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op met ons.

Nuki de sleutel-oplossing voor thuiszorginstellingen

Voor een adequate zorg hebben thuiszorginstellingen toegang nodig tot de woning van de cliënt. Hierbij wordt de sleutel van de woning van een cliënt in beheer genomen of er wordt gewerkt met sleutelkluisjes. Aan beide methoden zitten nadelen. Gelukkig is er nu een goed alternatief.

Sleutelbeheer zorgenkind van (thuis)zorginstellingen

Bij reguliere thuiszorg of alarmopvolging is de cliënt vaak niet in staat om de deur zelf te openen. De thuiszorgmedewerker moet zelfstandig de woning in kunnen: Het hebben van een sleutel is een vereiste.

De klassieke methode is het in beheer nemen van de sleutel. Nadeel van deze methode is dat sleutelbeheer veel van de organisatie vraagt in tijd, logistieke en administratieve handelingen. Daarnaast moeten er voorzieningen getroffen worden in verband met de veiligheid, aansprakelijkheid en privacy. Ondanks alle maatregelen raken in de praktijk toch regelmatig sleutels ‘zoek’ of kunnen mensen het huis betreden op tijden dat dit niet gewenst is.

Veel instellingen hebben daarom de zorg voor toegang verlegd naar de cliënt door het verplicht stellen van de aanwezigheid van een sleutelkluis. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de cliënt, waarbij thuiszorgorganisaties wel adviseren en bemiddelen bij de aanschaf en montage van een sleutelkluis.

Een goede sleutelkluis kost geld

Cliënten vinden sleutelkluizen doorgaans onprettig, zeker wanneer de thuiszorg van tijdelijke aard is. Behalve aantasting van gevel of deur, gaan dergelijk oplossingen ook gepaard met hoge kosten voor materieel en arbeid.

Ook al is het aantal inbraken klein (ongeveer 600 keer ten opzichte van meer dan 70.000 woninginbraken) het feit dat mensen met een (tijdelijke) beperking slachtoffer worden, maakt het juist extra erg.

Sleutelkluis trekt de aandacht

Een sleutelkluis wordt vaak in de buurt van de voordeur gemonteerd zodat deze makkelijk te vinden is voor thuiszorg medewerker. Gevolg is dat deze de aandacht kan trekken van kwaadwillenden: De relatie tussen sleutelkluis en een ouder, hulpbehoevend persoon is snel gelegd. Ouderen worden zo sneller het slachtoffer van babbeltrucs.

De innovatie van Nuki brengt de oplossing voor (thuis)zorginstellingen

Nuki is het betaalbare alternatief voor sleutelbeheer of een sleutelkluis. Nuki is een nieuw digitaal slot die het traditionele slot vervangt, en waarbij de sleutel wordt vervangen door een app. Met Nuki beheert de zorginstelling via een centraal systeem wie toegang mag hebben tot welke woning. De zorgprofessional kan zich vervolgens toegang verschaffen tot een woning door middel van de Nuki app. Deze smart key oplossing is betaalbaar, veilig en beheersbaar voor de cliënt, zorgprofessional én zorginstelling.

De voordelen van Nuki zijn:

 • Montage aan de binnenkant van de deur;
 • Past op alle gangbare sloten;
 • Deur kan gecontroleerd geopend worden met smartphone of smart tag. Een fysieke sleutel is niet meer nodig (kan wel);
 • Simpel te installeren, te verwijderen en te hergebruiken;
 • Digitaal sleutelbeheer, controle over wie, waar en wanneer toegang heeft;
 • 24/7 inzicht en rapportage van wie welke deur heeft geopend en wanneer;
 • Bij nood kan de deur op afstand opengemaakt worden voor hulpdiensten.

Met de Nuki heeft u de meeste eenvoudige oplossing voor sleutelbeheer in de thuiszorg.

Meer weten over de Nuki?

In hoeverre mag je als bedrijf telefoonverkeer opnemen?

Als je als bedrijf telefoongesprekken wilt opnemen van klanten en/of medewerkers heb je te maken met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, ook wel de privacywet genoemd. Het opnemen van gesprekken is vaak toegestaan, maar wel gebonden aan bepaalde voorwaarden en regels. Bij Voclarion vinden we het belangrijk om onze klanten hier goed over te informeren. Hieronder zetten we de belangrijkste regels op een rijtje.

Het opnemen van telefoongesprekken met klanten

Een bedrijf mag telefoongesprekken met klanten opnemen als er sprake is van een ‘gerechtvaardigd belang’. Dit betekent dat het bedrijf de opnames gebruikt voor de normale bedrijfsvoering. Verkoopgesprekken of klachtenafhandeling zijn hier goede voorbeelden van. Ook mogen bedrijven telefoongesprekken met klanten opnemen voor trainingsdoeleinden, bijvoorbeeld om de telefonische dienstverlening van hun werknemers te verbeteren.

Als er sprake is van een gerechtvaardigd belang, zoals in de voorbeelden hierboven, dan heeft het bedrijf geen toestemming nodig van de klant om het gesprek op te nemen. Wel is het bedrijf verplicht om de klant tijdens het gesprek te informeren dat het gesprek wordt opgenomen en ook met welke reden. Veel bedrijven hanteren daarvoor de zin: ‘Dit gesprek kan worden opgenomen voor trainings- of kwaliteitsdoeleinden’.

Het opnemen van telefoongesprekken van werknemers

Bedrijven mogen ook telefoongesprekken van hun werknemers opnemen, mits ze zich houden aan de voorwaarden uit de privacywet. De belangrijkste hiervan is dat het bedrijf een legitieme reden moet hebben om het gesprek op te nemen, zoals het verbeteren van de telefonische dienstverlening in een callcenter of het controleren of klachten van klanten terecht zijn. Zomaar en zonder reden gesprekken opnemen is dus niet toegestaan.

Voor het opnemen van telefoongesprekken van medewerkers moet een bedrijf vooraf toestemming vragen aan de ondernemingsraad, als die er is. Ook moet het bedrijf de Autoriteit Persoonsgegevens informeren over de opnames.

Daarnaast is een bedrijf verplicht om de opname van een telefoongesprek direct aan de werknemer te melden, bijvoorbeeld door een afgesproken geluidssignaal aan het begin van het gesprek. Ook degene met wie de werknemer belt moet worden geïnformeerd dat het gesprek wordt opgenomen en met welk doel (zoals trainings- of kwaliteitsdoeleinden).


Geheime opnames

Alleen als een bedrijf een medewerker verdenkt van strafbare feiten, mogen gesprekken van die werknemer ook in het geheim worden opgenomen, dus zonder de werknemer te informeren. Wel moet het bedrijf hiervoor toestemming vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens, die eerst een ‘voorafgaand onderzoek’ uitvoert om te kijken of de verwerking van de privacygegevens aan alle wettelijke eisen voldoet. Dit onderzoek kan enkele weken in beslag nemen.

Bij geheime opnames moet het bedrijf er verder zorg voor dragen dat alleen bevoegde personen bij de opnames kunnen komen. En als blijkt dat er niets strafbaars heeft plaatsgevonden moet het bedrijf de opnames direct vernietigen. Daarnaast is het bedrijf verplicht om de gespreksopnames achteraf te melden aan de werknemer, ook als blijkt dat deze onschuldig was.


Conclusie

Het opnemen van telefoongesprekken door bedrijven is in veel gevallen toegestaan. Zorg er echter wel voor dat je de voorwaarden kent en je medewerkers, klanten én de Autoriteit Persoonsgegevens over de opnames informeert.

Meer weten over de mogelijkheden van telefooncentrales en VoIP? Neem gerust contact met ons op.

Met de vast mobiel integratie van Voclarion kunnen ook alle gesprekken van uw mobiel opgenomen worden.

Wat is er wettelijk geregeld over cameratoezicht in de zorg?

Videomonitoring is een prachtige IT-tool om de zorg in verpleeghuizen en zorginstellingen te verbeteren. Ook bij Voclarion zetten we in op cameratoezicht in de zorg, bijvoorbeeld bij ons systeem voor persoonsalarmering. De camera is een extra oog dat meekijkt met de zorgverlener, wat sneller ingrijpen en betere zorg mogelijk maakt. Maar cameratoezicht roept ook vragen op over privacy. Ook daar zijn we bij Voclarion erg bij betrokken.  Continue reading

Met dwaaldetectie ouderen langer veilig thuis

Meneer de Groot heeft inmiddels de respectabele leeftijd van 83 jaar bereikt. Na een bewogen leven met intens geluk en de nodige tegenslagen woont hij als weduwnaar in Boskoop. Meneer de Groot kan volgens zijn oudste dochter eigenlijk niet meer alleen wonen. Dat heeft ze goed gezien. Zijn dementie nam in het begin nog geen ernstige vormen aan, echter toen zijn vrouw vorig jaar plotseling overleed, was er niemand meer thuis om een oogje in het zeil te houden. Meneer de Groot herkent bijna niemand meer. Toch blijft de herinnering aan zijn vrouw levend. In verwarde toestand wil hij dan ook nog wel eens naar buiten gaan, hij dwaalt dan door Boskoop, op zoek naar zijn maatje. Voor zijn kinderen en kleinkinderen is dat natuurlijk zorgelijk. Echter dat dwalen en bewegen is eigenlijk goed voor meneer de Groot.

Probleemstelling

De zorg verandert. Er is minder geld beschikbaar, de overheid biedt minder steun en – zoals gezegd – hetzelfde werk rondom personen met dementie, moet met minder personeel worden uitgevoerd. Veel patiënten verblijven dus ook bij familieleden of zijn afhankelijk van buurtgenoten. Voclarion is dan ook bezig met het bieden van oplossingen die veel werk voor zorgverleners uit handen neemt én de veiligheid en het levensgenot van personen zoals meneer de Groot vergroten.

Hoe combineren we nu het goede van het dwalen met de garantie van goede zorg?

Verzorgingstehuizen hebben niet genoeg plek om de komende tien jaar mensen als meneer de Groot op te vangen en daarnaast is het verhuizen van een persoon met dementie vaak een zeer belastende taak die de situatie verslechtert. Voclarion heeft oplossingen om meneer de Groot langer veilig thuis te laten wonen.

Dwaaldetectie als oplossing

Een van deze voorbeelden is dwaaldetectie. Voclarion “Location Based Awareness” is een technologie die het met behulp van GPS en Bluetooth het mogelijk maakt om meneer de Groot vierentwintig uur per dag op afstand te kunnen monitoren. Meneer de Groot en straks vele andere mensen met een vorm van dementie zijn dankzij de oplossing van Voclarion in een mum van tijd opgespoord en kunnen zo snel veilig naar zijn huis of zorginstelling worden terug gebracht.

Waarom?

Veiligheid is de grootste drijfveer in dit verhaal. Veiligheid voor meneer de Groot en voor iedereen die door dementie of andere omstandigheden niet meer in staat is om voor zijn eigen veiligheid te zorgen.

Alle voordelen op een rij: voor meneer De Groot, familie en verzorgende

 • Tijd tussen dwalen en detectie is aanzienlijk korter, waardoor het risico op onrust en of verwonding bij patiënten worden beperkt
 • Een veilig en rustgevend gevoel voor familie en vrienden
 • Meneer De Groot heeft geen verhuizing naar een verpleeghuis nodig
 • Verlaging van zorgkosten landelijk; mensen zoals meneer De Groot kunnen nu door de mantelzorg langer thuis blijven wonen
 • Verlaging van de werkdruk voor de zorgverleners intramuraal doordat deze technologie meer tijd vrijmaakt voor overige werkzaamheden en er niet onnodig tijd wordt ingezet naar het zoeken van meneer De Groot
 • Betere communicatie tussen verschillende zorg schakels rondom meneer De Groot

Bekende techniek in een nieuw jasje

We hebben allemaal een mobiele telefoon waarin ook GPS zit verwerkt. Dit is puur en alleen een nieuwe toepassing van GPS, die bestaande informatie stuurt via een speciale app die inzichtelijk maakt waar een aangemelde persoon zich begeeft. Open je deze app, dan zie je precies waar bijvoorbeeld meneer De Groot zich bevindt. Bovendien kun je een veilig “bewegingsgebied” digitaal afbakenen. Draag jij zorg voor meneer De Groot, een buurman of iemand anders en komt hij of zij buiten het bewegingsgebied, dan krijg jij die specifieke alarm melding automatisch op je telefoon. Zo kunnen jij of andere toegelaten verzorgende meteen actie ondernemen en meneer De Groot weer snel veilig thuis brengen.

Schattige ‘Tinybots’ helpen dementiepatiënten

In Nederland hebben ongeveer 260.000 ouderen een vorm van dementie. De verwachting is dat dat aantal de komende dertig jaar zal verdubbelen. Deze slopende ziekte kent vele gezichten, waarvan Alzheimer de bekendste is. Terugkerende symptomen zijn toenemende vergeetachtigheid en het wegvallen van eigen initiatief, waardoor mensen steeds passiever worden. Helaas is er in de medische wereld nog onvoldoende kennis over dementie om een werkend geneesmiddel te ontwikkelen.

Bij Voclarion proberen we het leven van dementiepatiënten, mantelzorgers en zorginstellingen gemakkelijker en veiliger te maken met dwaaldetectie en personenalarmering. Daarnaast vinden we het waardevol om ook aandacht te besteden aan andere technologische oplossingen die de levenskwaliteit van deze groep kunnen verbeteren.

Neem bijvoorbeeld de ‘Tinybots’ zorgrobots, ontworpen door drie Nederlandse ingenieurs van de TU Delft. Tinybots zijn kleine, schattige robotjes die eruitzien als een plantenpot met een gezicht. Op gezette tijden stellen ze vragen of geven korte gesproken instructies om mensen met dementie te helpen structuur in hun dag te brengen. Ook kunnen ze muziek afspelen om de persoon gerust te stellen of prettige herinneringen aan vroeger naar boven te halen.

Overbelaste mantelzorgers

Met een vriendelijke, menselijke stem herinnert de Tinybot de patiënt op gezette tijden aan de afspraken en taken die er die dag gepland staan. Komt er familie op bezoek, dan doet de robot een kwartier voordat het bezoek arriveert de suggestie om alvast koffie te zetten. Als dan de deurbel gaat, hoeft de persoon met dementie niet meer in paniek te raken of zich verlegen te voelen omdat hij of zij niet weet wat er van hem of haar wordt verwacht. “Het neemt een hoop angst en ongerustheid weg, zowel bij de patiënt als de mantelzorger,” zegt Tinybots oprichter Wang Long Li.

Gemiddeld zijn mantelzorgers voor mensen met dementie 20 uur per week met hun zorgtaken kwijt, tijd die nog bovenop hun gewone werk en gezin komt. Zo’n 80% van deze mantelzorgers geeft aan overbelast te zijn. De Tinybots zijn daarom ook voor mantelzorgers een uitkomst, omdat ze een hoop basale taken kunnen overnemen.

Meer ‘quality time’ voor de patiënt

Over het inzetten van robots in de zorg klinkt vaak de kritiek dat ze de zorg ontmenselijken. Li is het daar niet mee eens. “De taken van een mantelzorger zijn juist vaak onmenselijk. Mantelzorgers worden een soort pratende agenda’s. Ze moeten continu melden dat hun dementerende dierbare moet drinken, afspraken niet moet vergeten, naar het toilet moet gaan, etcetera. Ze komen nauwelijks meer toe aan even rustig zitten met een kopje koffie. Onze Tinybots kunnen dat vervelende stuk van de zorg overnemen, zodat mantelzorgers meer quality time met hun ouders overhouden.”

De Nederlandse ingenieurs hebben er bewust voor gekozen om de robot een grappig en vriendelijk uiterlijk te geven. Li: “We hebben ons laten inspireren door de vorm van een plantenpot. Mensen vinden een robot vaak een beetje eng, maar als het een soort meubelstuk is wordt de acceptatie veel groter.”

Meer lezen over technologische oplossingen in de zorg? Neem eens een kijkje op onze zorgpagina.