Woonzorg Flevoland en Voclarion bundelen krachten

22 juni 2018

Voclarion en Woonzorg Flevoland gaan een partnership aan voor de ondersteuning op het gebied van telefonie en zorgalarmering. Op 21 juni is de handtekening gezet onder een vijfjarig contract waarin voor alle locaties een nieuw telefonieplatform wordt opgezet, inclusief ondersteuning en waarborging voor goede zorgalarmering.

Drie jaar geleden is Woonzorg Flevoland gestart met de realisatie van een nieuwe ICT omgeving. Voor het onderdeel telefonie is in 2017 bewust gekozen voor prestatiegerichte inkoop en is gezocht naar een leverancier die vanuit partnership werkt. Na een intensief en uitdagend traject, is gekozen voor Voclarion. Voclarion biedt Woonzorg Flevoland een innovatieve hybride oplossing van cloud- en lokale systemen die niet alleen voldoet aan de doelstellingen, maar ook gecertificeerd is volgens de geldende NEN- normen. Met het opzetten van een nieuw telefonieplatform borgen Woonzorg Flevoland en Voclarion een optimale bereikbaarheid, zorgen zij voor maximale tevredenheid van klant en medewerker en wordt de flexibiliteit en doelmatigheid van werken verhoogt.

Interessant voor elkaar

Ronald Koppelman, directeur Voclarion: “Het is voor Voclarion een mooie uitdaging om in zee te gaan met Woonzorg Flevoland. De NEN-certificering die Woonzorg Flevoland gaat doen, maakt Woonzorg Flevoland een interessante klant. Verder vonden wij het uniek dat Woonzorg Flevoland tijdens het aanbestedingstraject uitgebreid de tijd nam om ons goed kennis te laten maken met de organisatie.” John Bos, bestuurder Woonzorg Flevoland: “Andersom is Voclarion voor ons een interessante partner, omdat telefonie vanzelfsprekend niet onze kerncompetentie is. We hebben daarvoor een partner nodig die meedenkt. Niet alleen over wat er op dit moment nodig is, maar die ook kijkt naar de toekomstige trends en ontwikkelingen. Wij hebben elkaar daarin goed gevonden.”

Teken van wederzijds vertrouwen

Er is inmiddels al een start gemaakt in de locatie Hanzeborg waar de huidige zorgalarmering is geüpgraded en de eerste smartphones uitgegeven gaan worden voor een pilot. Geert Heikamp, functioneel coördinator ICT Woonzorg Flevoland en vanaf het begin betrokken bij het project: “En dat is het mooie van deze samenwerking. We hebben samen al stappen gezet, voordat er überhaupt een handtekening was gezet. Dat is een teken van wederzijds vertrouwen.”

Weinig waardering voor de ondersteunende afdelingen

John Bos: “In de zorg gaat altijd alle aandacht naar de zorg voor de cliënt. En dat is ook heel terecht. De zorg voor de cliënt kan echter niet zonder goede technologische ondersteuning. Zonder dat kan er geen goede zorg geleverd worden. Dat wil ik gezegd hebben omdat vanuit de politiek en financiers te weinig waardering voor de afdelingen die de zorg ondersteunen.”

Over Woonzorg Flevoland

Woonzorg Flevoland is een zorgorganisatie met een breed aanbod van zorg, diensten en welzijnsactiviteiten. Deze zorg wordt geboden in de moderne woonzorglocaties en via thuiszorg. Woonzorg Flevoland is een innovatieve organisatie met een heldere en eigentijdse visie op zorg en welbevinden, waarbij altijd wordt gedacht in mogelijkheden.