Nuki de sleutel-oplossing voor thuiszorginstellingen

Voor een adequate zorg hebben thuiszorginstellingen toegang nodig tot de woning van de cliënt. Hierbij wordt de sleutel van de woning van een cliënt in beheer genomen of er wordt gewerkt met sleutelkluisjes. Aan beide methoden zitten nadelen. Gelukkig is er nu een goed alternatief.

Sleutelbeheer zorgenkind van (thuis)zorginstellingen

Bij reguliere thuiszorg of alarmopvolging is de cliënt vaak niet in staat om de deur zelf te openen. De thuiszorgmedewerker moet zelfstandig de woning in kunnen: Het hebben van een sleutel is een vereiste.

De klassieke methode is het in beheer nemen van de sleutel. Nadeel van deze methode is dat sleutelbeheer veel van de organisatie vraagt in tijd, logistieke en administratieve handelingen. Daarnaast moeten er voorzieningen getroffen worden in verband met de veiligheid, aansprakelijkheid en privacy. Ondanks alle maatregelen raken in de praktijk toch regelmatig sleutels ‘zoek’ of kunnen mensen het huis betreden op tijden dat dit niet gewenst is.

Veel instellingen hebben daarom de zorg voor toegang verlegd naar de cliënt door het verplicht stellen van de aanwezigheid van een sleutelkluis. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de cliënt, waarbij thuiszorgorganisaties wel adviseren en bemiddelen bij de aanschaf en montage van een sleutelkluis.

Een goede sleutelkluis kost geld

Cliënten vinden sleutelkluizen doorgaans onprettig, zeker wanneer de thuiszorg van tijdelijke aard is. Behalve aantasting van gevel of deur, gaan dergelijk oplossingen ook gepaard met hoge kosten voor materieel en arbeid.

Ook al is het aantal inbraken klein (ongeveer 600 keer ten opzichte van meer dan 70.000 woninginbraken) het feit dat mensen met een (tijdelijke) beperking slachtoffer worden, maakt het juist extra erg.

Sleutelkluis trekt de aandacht

Een sleutelkluis wordt vaak in de buurt van de voordeur gemonteerd zodat deze makkelijk te vinden is voor thuiszorg medewerker. Gevolg is dat deze de aandacht kan trekken van kwaadwillenden: De relatie tussen sleutelkluis en een ouder, hulpbehoevend persoon is snel gelegd. Ouderen worden zo sneller het slachtoffer van babbeltrucs.

De innovatie van Nuki brengt de oplossing voor (thuis)zorginstellingen

Nuki is het betaalbare alternatief voor sleutelbeheer of een sleutelkluis. Nuki is een nieuw digitaal slot die het traditionele slot vervangt, en waarbij de sleutel wordt vervangen door een app. Met Nuki beheert de zorginstelling via een centraal systeem wie toegang mag hebben tot welke woning. De zorgprofessional kan zich vervolgens toegang verschaffen tot een woning door middel van de Nuki app. Deze smart key oplossing is betaalbaar, veilig en beheersbaar voor de cliënt, zorgprofessional én zorginstelling.

De voordelen van Nuki zijn:

  • Montage aan de binnenkant van de deur;
  • Past op alle gangbare sloten;
  • Deur kan gecontroleerd geopend worden met smartphone of smart tag. Een fysieke sleutel is niet meer nodig (kan wel);
  • Simpel te installeren, te verwijderen en te hergebruiken;
  • Digitaal sleutelbeheer, controle over wie, waar en wanneer toegang heeft;
  • 24/7 inzicht en rapportage van wie welke deur heeft geopend en wanneer;
  • Bij nood kan de deur op afstand opengemaakt worden voor hulpdiensten.

Met de Nuki heeft u de meeste eenvoudige oplossing voor sleutelbeheer in de thuiszorg.

Meer weten over de Nuki?