Zakelijk telefooncontract opzeggen? Nu maandelijks en kosteloos opzegbaar

Ondernemers kunnen na de aanpassing van de Telecommunicatiewet per 1 oktober 2016 hun stilzwijgend verlengde telecomcontract maandelijks en kosteloos opzeggen. Daar waar consumenten deze mogelijkheid al sinds juli 2009 konden gebruiken wordt de mogelijkheid om telecomcontracten die stilzwijgend zijn verlengd maandelijks en kosteloos op te zeggen ook voor ondernemers in de wet opgenomen.

Wat is er precies veranderd?

De wetgever heeft na onderzoek geconstateerd dat ondernemers vaak onnodig aan lange en dure telecomcontracten zijn gebonden. Dit is een onwenselijke situatie en ondernemers worden hierdoor belemmerd in hun vrijheid. Met een wijziging in de Telecommunicatiewet krijgen ondernemers, net als consumenten, het recht een telecomcontract dat stilzwijgend is verlengd of voor onbepaalde duur is aangegaan de mogelijkheid om het telecomcontract maandelijks en kosteloos op te zeggen. De wet maakt hierbij geen onderscheid tussen grote of kleine ondernemers.

Wat houdt deze wetswijziging concreet voor u als ondernemer in?

U kunt als ondernemer uw telecomcontract maandelijks en kosteloos opzeggen indien:

  • Het telecomcontract is aangegaan voor bepaalde duur en reeds stilzwijgend is verlengd;
  • Het telecomcontract voor onbepaalde tijd is aangegaan;

Het is voor één van deze twee mogelijkheden niet relevant of uw contract vóór of na 1 oktober 2016 is aangegaan of vóór of na 1 oktober 2016 stilzwijgend is verlengd.

Schematische weergave:stroomdiagram-opzeggen-telecomcontract

Daarnaast is het voor ondernemers goed om te realiseren dat het niet van belang is of het contract en/of de algemene voorwaarden van het contract niet met deze wetswijziging in overeenstemming zijn omdat de wet het recht voor de zakelijke gebruiker dwingend voorschrijft. De wet geeft de ondernemer namelijk een sterker recht dan het huidige contract of de algemene voorwaarden.

Tot slot is het van belang om te weten dat de opzegtermijn maximaal een maand mag bedragen. Een opzegging geschiedt dus ook niet meer tegen het einde van de maand maar bedraagt maximaal 30 of 31 dagen vanaf het moment dat het contract door de ondernemer wordt opgezegd. Een opzegging op 20 november 2016 heeft dus tot gevolg dat het contract 20 december 2016 eindigt.

Bent u op zoek naar een betere en goedkopere telecomoplossing?

Door de wetswijziging bestaat er een grote kans dat u uw telecomcontracten eenvoudig en kosteloos kunt opzeggen zonder afkoopsommen of het uitdienen van een stilzwijgend verlengde termijn. Het is hierdoor voor u als ondernemer veel makkelijker om op zoek te gaan naar een nieuwere, betere of efficiëntere telecomoplossing binnen uw onderneming.

Wilt u meer weten of uw telecom mogelijkheden bespreken? Neem dan contact op met een van de specialisten van Voclarion. Zij beoordelen direct of het opzeggen van uw huidige contract mogelijk is en weten altijd de beste oplossing voor uw onderneming te vinden.

Weten of u klaar bent voor de overstap naar VoIP telefonie?

Anno 2017 merken wij dat veel bedrijven de voordelen inzien van de VoIP techniek en gebruik van UC oplossingen. Om te bepalen of uw organisatie VoIP ready is, biedt Voclarion een vrijblijvende Quickscan aan.

Doe de gratis VoIP Quickscan >

Dit artikel is geschreven door mr. J. Klein Molekamp, eigenaar Klein Molekamp Legal en specialist in o.a. verbintenissenrecht, contracten en algemene voorwaarden.