Hybride werken: Waar staat jouw organisatie momenteel?

De opmars van hybride werken zet onverminderd door. Dit blijkt onder andere uit het feit dat Microsoft een nieuwe speler in de board heeft geïntroduceerd: de Chief Hybrid Officer (CHO). Microsoft was een van de eerste organisaties die deze rol adopteerde. De CHO is een cruciale C-level rol die is ontstaan uit de bredere acceptatie van hybride werken. De CHO is belast met het toezicht houden op de hybride werkomgeving en het optimaliseren van deze nieuwe manier van werken. Hij of zij brengt de behoeften van werknemers op kantoor en op afstand in balans, waarbij productiviteit wordt gewaarborgd en logistieke uitdagingen effectief worden aangepakt. Andere corporates lijken het voorbeeld van Microsoft te volgen, waarmee een trend voor 2024 is geboren. 

Voor het midden en kleinbedrijf geldt een heel andere dynamiek: het oplossen van de vele praktische nieuwe uitdagingen die hybride werken met zich meebrengt. Hoe waarborg je een naadloze communicatie als niet iedereen zich meer in één gebouw bevindt? Het antwoord is simpel: door jouw communicatiesystemen volledig te integreren. 

Om te bepalen waar jouw organisatie nu staat en te laten zien wat er mogelijk is, vind je hieronder de vier niveaus waarop jouw organisatie zich kan bevinden op het gebied van communicatietechnologie. Ga eens na waar jouw organisatie nu staat én waar je naartoe wilt.

Niveau 1, adhoc

Locatie-onafhankelijk werken is (nog) niet standaard in jouw organisatie. Af en toe krijgt een medewerker toestemming om thuis te werken. Medewerkers kunnen vanuit huis inloggen in hun mailbox en gebruiken hun eigen telefoon om te communiceren.

Niveau 2, basis

Meer dan 50 procent van de medewerkers werkt dagelijks thuis en kan met een VPN-verbinding via de bedrijfslaptop inloggen op het bedrijfsnetwerk voor klantinformatie. Ze kunnen gesprekken – doorgeschakeld vanaf het directe telefoonnummer op kantoor – thuis beantwoorden met hun smartphone.

Niveau 3, Geintegreerd

Onafhankelijk van de locatie waar ze werken, beschikken medewerkers over alle benodigde communicatiemiddelen en -tooling. Doordat hun smartphones volledig geïntegreerd zijn met de telefooncentrale, kunnen medewerkers telefoongesprekken ontvangen op hun directe telefoonnummer. Ook van groepsgesprekken waar ze aan deelnemen. 

Ze kunnen gesprekken aannemen, in de wacht zetten of doorverbinden. Ze hebben bovendien directe toegang tot klantgegevens op hun beeldscherm tijdens de telefoongesprekken. Binnen de organisatie is er iemand specifiek verantwoordelijk voor de communicatietechnologie, terwijl op de IT-afdeling systemen geïntegreerd worden en veiligheidsstandaarden verbeterd worden.

Niveau 4, geoptimaliseerd

Op dit niveau zijn alle elementen zoals beschreven in niveau 3 naadloos geoptimaliseerd. Hybride werken is volledig geïncorporeerd in het bedrijf. Door de aangeboden flexibiliteit in werkmogelijkheden ontstaat een groot concurrentievoordeel bij het werven van nieuwe medewerkers. 

Waar staat jouw organisatie momenteel? Voclarion helpt je graag om level 4 te realiseren, ongeacht jouw huidig niveau.