VoIP versus traditionele telefonie

Total Cost of Ownership van telefoonsystemen (deel 1 van 4)

Total Cost of Ownership (TCO) is een belangrijke factor bij vervangings vraagstukken van traditionele telefoonsystemen naar (cloudhosted) VOIP. TCO gaat verder dan het vergelijken van prijskaartjes; het draait om het beoordelen van de totale investering van een flexibel systeem dat: 

  • Meegroeit met veranderende behoeften 
  • Efficiëntie bevordert
  • En groei ondersteunt 

In een serie van vier artikelen leggen we jou de complexiteit van TCO uit zodat jij een weloverwogen keuze kan maken die aansluit bij jouw communicatiestrategie en financiële doelstellingen. We beginnen met het verkennen van de verschillen tussen traditionele PBX en moderne VoIP-systemen en we sluiten af met een praktische gids voor het berekenen van de totale TCO, zodat jij met vertrouwen het besluitvormingsproces kunt doorlopen.

Effectieve communicatie is tegenwoordig randvoorwaardelijk voor zakelijk succes. Dit maakt de keuze tussen een traditioneel PBX versus een modern VoIP-systeem extra belangrijk. We vergelijken deze twee technologieën op de volgende onderdelen: installatiekosten, onderhoud, schaalbaarheid en up/downtime.

Installatiekosten PBX vs cloud PBX

Een traditionele PBX brengt over het algemeen hogere initiële installatie kosten met zich mee vanwege de behoefte aan uitgebreide fysieke hardware waaronder de PBX-apparatuur zelf, bekabeling en telefoons. Installatie vereist vaak professionele technici en kan verstorend zijn voor de bedrijfsvoering.

VoIP: Heeft lagere initiële kosten omdat het voornamelijk vertrouwt op een bestaande internetverbinding. De behoefte aan gespecialiseerde hardware is minimaal of afwezig, vooral als het systeem op de cloud is gebaseerd en werknemers softphones of bestaande apparaten gebruiken.

Lopend onderhoud

Onderhoud voor traditionele systemen kan complex en kostbaar zijn, vaak met behoefte aan gespecialiseerd personeel of diensten die uitbesteed zijn. Hardwareproblemen, software-updates en schalingsaanpassingen zijn enkele voorbeelden van meerkosten.

Met name cloudgebaseerde Voip systemen bieden eenvoudiger en daardoor minder kostbaar onderhoud. Updates en technische issues worden op afstand afgehandeld door de service provider. Deze aanpak minimaliseert fysieke problemen bij jou op de vloer.

Schaalbaarheid

Een traditionele PBX opschalen vereist extra hardware is kostbaar en tijdrovend waardoor deze oplossing minder geschikt is voor snelgroeiende bedrijven.

VoIP biedt ongeëvenaarde schaalbaarheid, waardoor bedrijven met gemak een hoeveelheid lijnen kunnen toevoegen of verwijderen. Deze flexibiliteit is ideaal voor het accommoderen van seizoensgebonden schommelingen in de bedrijfsvoering of langetermijngroei.

Up/downtime

Een traditioneel PBX, hoewel robuust kan te maken krijgen met downtime als gevolg van fysieke schade of hardware storingen.

VoIP is afhankelijk van internet connectiviteit, wat zowel een voor- als nadeel biedt. Hoewel het internet over het algemeen betrouwbaar is kunnen slechte internetverbindingen of uitval leiden tot communicatie onderbrekingen.

Het begrijpen van TCO van een telefoonsysteem vereist een diepere analyse dan het beoordelen van de bovenstaande kosten. Verborgen kosten, zoals energieverbruik, software-updates en trainingskosten moeten ook worden meegenomen in jouw berekeningen. Lees in deel 2 van deze blogserie meer over de verborgen kosten van jouw telefoonsysteem en het effect hiervan op jouw TCO.