De TCO van je telefooncentrale pragmatisch berekenen

Total Cost of Ownership van telefoonsystemen (deel 4 van 4)

Directe en indirecte kosten gedurende de levensduur van jouw telefoonsysteem zijn essentieel voor het bepalen van TCO. Deze pragmatische uitleg schetst de belangrijkste factoren die jij moet opnemen in jouw berekening.

Initiële installatie- en kapitaaluitgaven (CapEx)

Kosten hardware/software: Inclusief alle kosten met betrekking tot de aanschaf van apparatuur (telefoons, routers, servers voor PBX) of softwarelicenties.

Installatie en implementatie: Houd rekening met de kosten van professionele diensten voor systeemconfiguratie, configuratie en initiële training.

Operationele kosten (OpEx)

Maandelijkse servicekosten: houd rekening met terugkerende kosten, zoals serviceprovider kosten, die kunnen variëren op basis van het geselecteerde plan en functies.

Onderhoud en ondersteuning: Dit zijn kosten voor lopend onderhoud, technische ondersteuning en software-updates om de betrouwbaarheid en beveiliging van het systeem te waarborgen.

Nutsvoorzieningen: Overweeg de energiekosten die gepaard gaan met het draaien van uw communicatie hardware of servers.

Schaalbaarheid en flexibiliteit

Uitbreidingskosten: Schat de kosten in verband met het schalen van het systeem om bedrijfsgroei te accommoderen, inclusief extra hardware, licenties of verhoogde servicelevels.

Aanpassingskosten: Als uw bedrijfsbehoeften veranderen, overweeg dan de kosten van het toevoegen van nieuwe functies of integraties met andere bedrijfssystemen.

Training en productiviteit

Trainingskosten: Bereken de kosten van het trainen van personeel om het nieuwe systeem effectief te gebruiken, inclusief eventuele updates of opfriscursussen.

Productiviteitsimpact: Beoordeel de mogelijke productiviteitswinsten of -verliezen tijdens de overgang naar een nieuw systeem en de leercurve ervan.

Systeembetrouwbaarheid en risico

Downtimekosten: Schat potentiële verliezen door systeemuitval, inclusief verloren productiviteit en omzet.

Gegevensherstel en back-up: Houd rekening met de kosten van gegevensback-up- en herstel oplossingen om het risico van gegevensverlies te beperken.

Einde levensduur en verwijdering

Afschrijving: Houd rekening met de afschrijving van hardware in de loop van de tijd, wat van invloed is op de restwaarde van het systeem.

Verwijderingskosten: Overweeg de kosten en milieu-impact van het veilig verwijderen of recyclen van oude apparatuur.

Stappen om TCO te berekenen:

Inventariseer alle kosten: Begin met het opsommen van elke potentiële kostensoort die verband houdt met uw communicatiesysteem, waarbij ze worden gecategoriseerd als CapEx of OpEx. Maak een inschatting van elke kostensoort, gebruik makend van offertes, historische gegevens of branche-averages indien van toepassing.

Overweeg kwalitatieve factoren: Beoordeel immateriële factoren, zoals klant- en gebruikers tevredenheid, die de algehele waarde die uit het systeem wordt gehaald beinvloedt

Hanteer een geprognotiseerde levensduur: Tel alle kosten op over een specifieke periode om het langetermijn financiële plaatje te begrijpen. Deze periode moet de verwachte levensduur van het systeem weerspiegelen (bijv. 5 jaar).

Beoordeel en pas aan: Bekijk en pas regelmatig uw TCO-berekeningen aan naarmate de bedrijfsbehoeften, technologie en kosten evolueren.

Deze pragmatische benadering van het berekenen van TCO stelt jou in staat om  onderbouwde beslissingen te nemen, waarbij jouw communicatiesysteem operationele behoeften ondersteunt en gelijktijdig aansluit bij jouw financiële doelstellingen.